ورتگن wertgen 2000

ورتگن (Wertgen):

از تولیدات شرکت آلمانی در مدل های
Wrtgen1000-1500-2000
موجود در بازار می باشد که از این دستگاه جهت همسطح سازی وتراش آسفالت استفاده می شود.
ما به علت تامین قطعات کارخانجات آسفالت ،تعدادی از قطعات این دستگاه را تولید کرده ایم.
این قطعات شامل مجموعه کامل چرخ هرزگرد(بازویی نگهدارنده،شافت،سیل کروپ،کله گاوی،چرخ هرزگرد)

سیل کروپ (روبین):

از چهار قطعه اصلی تشکیل شده اند که دو قطعه رینگ فولاد سخت کاری شده ودوعدد اورینگ لاستیکی تشکیل شده است.

عملکرد این قطعات بدین شکل است که اورینگ به طوری انتخاب می شوند که به صورت فشاری در محل قرارگرفته ، هم رینگ فولادی را درجای خود نگه می داردوهم رینگ فولادی را به یکدیگرفشارمی دهدتا ورودوخروج کاملا مسدود شود(آب بندی شود)
البته یک سطح از هردو رینگ فولادی سنگ زده می شود تا کیفیت سطح لازم جهت اب بندی بین دو سطح حاصل شود.

بعثت تراش آمادگی لازم ساخت مجموعه کامل چرخ هرزگرد وساخت مجزا هرکدام از قطعات ،طبق نظرمشتریان محترم را دارا می باشد.

  1. بازویی بغل بند به همراه شافت
  2. بازویی بغل بند
  3. کله گاوی(اتصال دهنده بغل بند ومحل نصب فنرومحل اتصال به دستگاه)
  4. چرخ فولادی بابوش برنجی وتنظیم روغن چرخ