جعبه یاتاقان

جعبه یاتاقان:

همانطور که از اسم کار مشخص است، از یاتاقان یا بلبرینگ جهت یاتاقان بندی شافت به منظور قرار گرفتن شافت و بلبرینگ در روغن برای خنک شدن و روانکاری استفاده می شود.
معمولا جعبه یاتاقان به صورت تکی و دوتایی ساخته میشوند.

جعبه یاتاقان دوبل:

از این جعبه یاتاقان در مواردی که نیاز به دو شافت هم راستا باشد کاربرد دارد.

در صنایع نورد ،کشش و امثالهم استفاده می شود.